“น้ำคือชีวิต” ความสุขของประชาชนมีน้ำใช้และทำการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในชีวิต

 

 

โครงการ วุฒิสภาพบประชาชน ได้รับการรายงานว่า ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาป่าขาดความชุ่มชื่น ทั้งนี้ ปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค และประกอบการเกษตร เมื่อถึงหน้ามรสุมฝนตกหนัก น้ำท่วม ทำให้น้ำมีมากจนไม่สามารถกักเก็บได้

ในวันนี้ นำทีมโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง, นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง, นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ส.ว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามพัฒนาแก้ไขการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ณ ฝายหลวงบ้านขวากใต้ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งยังมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ตลอดจน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทำให้เกิดการเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย ในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการ ส.ว. พบประชาชน และประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ วุฒิสภา กล่าวเสริมว่า โครงการ ส.ว. พบประชาชนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้ปีแรก แต่ดำเนินการมาแล้วถึงสองปีกว่า โครงการของทางวุฒิสภา ยังมีอีกหลากหลายโครงการดีๆ ที่พร้อมจะดำเนินการส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องชาวไทย จึงอยากให้พี่น้องชาวไทยมีส่วนร่วมช่วยกัน เป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับทางวุฒิสภา เช่น หากมีเรื่อง เสนอแนะหรือร้องทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดๆ ของประเทศไทย สามารถติดต่อแจ้งกันมาได้หลายช่องทาง พิมพ์คำว่า วุฒิสภาพบประชาชน เพื่อที่ทางสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละท้องที่ จะได้ลงตรวจสอบแก้ไขพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยในวันที่ 29 กันยายนนี้ ทางสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ท่านสามารถติดตามรับชมผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ Facebook สวท.เชียงราย https://fb.watch/8fWgGZG9oj/

 

Related posts