กรมคุก” ยกระดับสุขภาวะผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนผ้าปูนอน-เพิ่มพื้นที่นอนเป็น 1.6 ตร.ม./คน ตามหลักสากล

 

ราชทัณฑ์เดินหน้ายกระดับสุขภาวะผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลเปลี่ยนรูปแบบผ้าปูนอนใหม่-ปรับเพิ่มพื้นที่สำหรับนอนเป็น 1.6 ตร.ม./คน พร้อมแจงผลการศึกษา ที่นอนยางพาราไม่เหมาะใช้ในเรือนจำ

 

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาวะของผู้ต้องขัง ให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ (Mandela Rules) ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ โดยตั้งเป้าเพิ่มขนาดและปรับเปลี่ยนที่นอนให้กับผู้ต้องขังตามนโยบายเร่งด่วนในปี 2565 ซึ่งได้มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการศึกษาประโยชน์ของการปรับไปใช้ที่นอนยางพารา แทนการใช้ผ้าห่ม 3 ผืน ในการปูนอน หนุนหัวและใช้ห่มอย่างที่ผ่านมา

 

นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า ในการศึกษาเปรียบเทียบของกรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยา พบว่า การเปลี่ยนที่นอนสำหรับผู้ต้องขังมาใช้เป็นที่นอนยางพารา อาจไม่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในเรือนจำ เนื่องจากที่นอนยางพาราเป็นวัสดุที่ค่อนข้างร้อน ระบายอากาศได้ยาก และมีกลิ่นเหม็น ยากต่อการทำความสะอาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังแก่ผู้ต้องขังได้ง่าย โดยเฉพาะอาการผื่นคันอันเกิดจากการหมักหมม นอกจากนี้ วัสดุยางพารายังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการก่อจลาจล มีขนาดใหญ่จึงง่ายต่อการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้าม และยากต่อการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

 

นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษายังพบอีกว่า วัสดุที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อปูนอนภายในเรือนจำและทัณฑสถานมากที่สุด คือ ผ้า ซึ่งควรมีจำนวนเพียง 3 ผืนเท่านั้น เพราะนอกจากจะง่ายต่อการตรวจค้นแล้ว ยังง่ายต่อการทำความสะอาด แต่อาจจะต้องปรับรูปแบบของผ้าปูพื้นรองนอนให้มีเนื้อผ้าและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีความหนาของผ้าที่มากขึ้น มีความยืดหยุ่น ไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง และมีความเหมาะสมกับลักษณะท่าทางการนอนมากขึ้น ส่วนผ้าที่ใช้สำหรับห่มและผ้าสำหรับหนุนนอนที่ผ่านมายังไม่พบปัญหามากนักจึงสามารถคงขนาดและรูปแบบเดิมไว้ได้ พร้อมกำหนดขนาดของพื้นที่ในการนอนใหม่ คือ 1.6 ตารางเมตร/คน จากเดิมที่มีพื้นที่นอน 1.2 ตารางเมตร/คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มากที่สุด

 

ทั้งนี้ โดยทั่วไปผู้ต้องขังทุกราย เมื่อเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานจะได้รับสิ่งของเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว จำนวน 8 รายการ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม ขันอาบน้ำ รองเท้าฟองน้ำ อุปกรณ์การนอน คือ ผ้าห่ม 3 ผืน และเพิ่มเติมเป็นผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง

Related posts