นำร่องแหล่งเรียนรู้ต่อต้านการทุจริต

 

วันนี้ (8 ต.ค.64) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เรียนรู้ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแหล่งความรู้อื่นๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี นายประทีป จูฑะศร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 เป็นประธานฯ

นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีทั้งสื่อเคลื่อนไหว สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งระบบสืบค้นข้อมูล ที่ทางสำนักงานได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการหรือแสวงหาความรู้ โดยเปิดให้บริการทั้งส่วนราชการ สถานศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาชนของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์

นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้ว อนาคตจะทำเป็นห้องปฏิบัติการ ITA สำหรับรับคำปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย และหากส่วนราชการ สถานศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเยี่ยมชม หรือศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์ฯ สามารถติดต่อมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เลย นายสมชาย กล่าว 

Hits: 85

Related posts