ผบ.ทรภ.1 Surprise check ตรวจความพร้อมของเรือ เน้นย้ำ ต้องพร้อมปฎิบัติภารกิจตลอด 24 ชม. 

 

 

วันนี้ (18 ต.ค.64 ) เวลา 10.00 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 / ผู้บัญชาการกองเรือปฎิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 นำนายทหารฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อมของเรือในกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 โดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า (Surprise check) โดยได้ทำการตรวจความพร้อม เรือหลวงตากสิน เรือ ต.992 และ เรือ ต.82 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรือทั้ง 3 ลำ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่ตลอดเวลา

พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้ ผู้บังคับบัญชาลำดับรองลงมา และ ฝ่ายอำนวยการ ของทัพเรือภาคที่ 1 ทำการตรวจความพร้อมของเรือ โดยไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้า (Surprise check) อย่างต่อเนื่อง และ เน้นย้ำ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 ต้องพร้อมปฎิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษากฎหมาย รวมถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนบน 

Hits: 52

Related posts