ประชุมก่อตั้งศูนย์การแพทย์ปทุมธานี

 

 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ที่ผ่านมา ที่มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พระสุวรรณ กันจา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานมูลนิธิเพื่อพระสงฆ์อาพาธ, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง (บิ๊กแจ๊ส) นายก อบจ.ปทุมธานี ที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมกรรมการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ปทุมธานี

โดยที่ประชุมมีมติ แต่งตั้ง หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท จากมูลนิธิบูรณาการพัฒนามนุษย์ เป็นประธานฯ และ แต่งตั้งรองประธานอีก 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน 2. รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 3. นายเสรัชย์ ตั้งตรงจิตร ผอ.โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ นอกจากนี้ได้แต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.พุทธพร โตถาวร เป็นเลขานุการฯ

โดยมีกรรมการ ประกอบด้วย ดร.เรืองชัย กลางขุนทด, ดร.แสน ชฎารัมย์, หมอบุญโชค ไทยทัตกุล (แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์), นางนารี บางกุ้ง, นายเกรียงจิตร มิตรยอดวงศ์ และนายรัตนชัย คำจวง ร่วมเป็นคณะกรรมการ และเพื่อให้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ต่อไป

       

 

Related posts