ศาลยุติธรรม’ ขานรับนโยบาย ‘ปธ.ศาลฎีกา’ บริหารจัดการคดีช่วงโควิด-19

 

 

สำนักงานศาลยุติธรรม ขานรับนโยบายประธานศาลฎีกาบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมพัฒนาโปรแกรม COJ PASS คัดกรองผู้ติดต่อราชการ

วันนี้ (27 ต.ค.64) ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา โดยสร้างหลักประกันการพิจารณาคดีที่ปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบโปรแกรม COJ PASS คัดกรองผู้มาติดต่อราชการที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของศาลยุติธรรมและประชาชนที่มาติดต่อราชการ

นอกจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดสรรงบประมาณให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ สำหรับติดตั้งฉากป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในห้องพิจารณาคดี และจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดตรวจ ATK รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ด้วย

สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสนับสนุนให้มีการพิจารณาคดีนอกเวลาทำการ เพื่อบริหารจัดการคดีที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ประสานความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เช่น การหารือมาตรการร่วมกันในการนำตัวผู้ต้องขังจากเรือนจำมายังห้องพิจารณาคดี  การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส่งเสริมให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาคดีด้วยการใช้ระบบ e-Filing นำร่องให้ประชาชนฟ้องคดีผู้บริโภคได้เอง การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก การนำระบบ CIOS ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถยื่นขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์หรือขอคัดถ่ายคำพิพากษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตรวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ในศาลชั้นต้นด้วย

Related posts