ปองพล เข้าพบ มท.1 หารือตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี

 

 

นายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการ บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด นำคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิ นายสุวิวัฒน์ เลิศสุรวิทย์, นายปรพล อดิเรกสาร, นายณัฐวัฒน์ เลิศสุรวิทย์, นายจักรรัฐ เลิศโอภาส, นายอนุสรณ์ ศิริชาติ และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือ และแนะนำเสนอโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี แห่งแรกของภาคอีสานตอนล่าง ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค ณ ห้องประชุมดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

Related posts