ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

 

 

 

ผบ.ทร. ควงภริยา พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ชื่นชมกำลังพล ทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละ เพื่อประเทศชาติ

วันนี้ (14 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทและทักทายกำลังพล พร้อมทั้ง แสดงความชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบาก ทำให้ได้รับความร่วมมือและความเชื่อมั่นจากประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา โดยมีใจความสำคัญ ว่า

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในวันนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สร้างความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ผมขอแสดงความชื่นชม และการปฏิบัติหน้าที่นั้นขอให้ทำด้วยความละเอียดรอบคอบ การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นั่นคือความสำเร็จสูงสุดของการปฏิบัติงาน อยากจะฝากทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น และก็ขอให้มุ่งมั่นในอุดมการณ์ความรักชาติความเสียสละที่ทุกท่านนั้นได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด”

สำหรับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ เรือตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ ที่หาดบ้านทอน ในการฝึก “ทักษิณ 12” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2512 และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ทหารนาวิกโยธิน ควรจะมาอยู่ที่นี่” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ เรือเอกหญิง ทรงประกอบพิธีเปิด “ค่ายจุฬาภรณ์” ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “ค่ายจุฬาภรณ์” เป็นมิ่งขวัญของทหารนาวิกโยธิน และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน

 

ต่อมา ผู้บั ญชาการทหารเรือ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก นาวาเอก โยธิน ธนะมูล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เพื่อรับทราบถึงผลการปฎิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรพื้นฐาน” ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์  ซึ่งกองทัพเรือ โดย กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของอาคาร สถานที่ สิ่งของอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน ภาคที่ 4 เพื่อรองรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของอาคารพักผู้รับการฝึกชาย โรงอาหาร อาคารซักรีด ห้องฝึกอบรม อาคารพักผู้รับการฝึกหญิง สถานี CMS (แก้ไขสถานการณ์ในเหตุการณ์วิกฤติ) และสถานีทดสอบกำลังใจ หอโดด 34 ฟุต

สำหรับศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 รวมถึงประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย ซึ่งต่อมา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาคต่างๆ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน เพื่อเป็นการสนอง พระราชปณิธานที่ต้องการให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้าน นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ภายหลังร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ที่ค่ายจุฬาภรณ์แล้ว ได้นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมการดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 14 ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ และบุคคลพลเรือนทั่วไปในการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการแทนบิดามารดาที่ต้องไปทำงานและไม่มีผู้ดูแลแทน ที่เหมาะสม และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลต่อไป ต่อจากนั้น นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความห่วงใย ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้การสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพ กำลังพลและครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพของเหล่าแม่บ้านนาวิกโยธินเพื่อหารายได้เสริม รวมถึงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

Hits: 58

Related posts