สภาทนายความ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 139 ปี

  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะ…

Read More

ดร.อำนาจ – ดร.ทวีศักดิ์ มอบเครื่องอุปโภค ในกิจกรรมเพื่อสังคม “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

  ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธาน สมัชชานักจัดรายการข่าวว…

Read More