นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เข้าพบ ผบช.สพฐ. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา …

Read More

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ประชุมจัดทำวารสาร”ฐานันดร ๔” ฉบับปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 คณะสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) นำโดย คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศ…

Read More

ปิดอบรม-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพให้พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบร…

Read More

นายกสมาคมชาวอีสาน มอบเสื้อผ้า สิ่งของ และรองเท้า ให้เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวชายแดน

พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้ใจบุญ นำเสื้อผ้า…

Read More