คณะลูกเสือนาวี มอบเงินสมทบทุน โครงการกองทุนในหลวง ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก

    คณะสโมสรลูกเสือนาวี นำโดย พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี, พล.ร…

Read More