ทร. เปิดศูนย์ Call Center เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ตลอด 24 ชม.ทั้งบนบกและในทะเลทั่วประเทศ

  กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 แบบ Cal…

Read More