“ราชทัณฑ์” แจงอาหารในเรือนจำ ได้มาตรฐาน ยึดหลักโภชนาการ ตามสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย

  “ราชทัณฑ์” ยืนยันให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอาหารผู้ต้องขัง ในทุกขั้นตอนการประกอบอาหาร…

Read More