สวนสนุกดรีมเวิลด์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมต้านไวรัสโควิด-19 ขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64 เป็นต้นไป

 

สวนสนุกดรีมเวิลด์ สุข สนุก ทั้งครอบครัว คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าในการป้องกันไวรัสโควิด-19 จึงขอหยุดบริการชั่วคราวตามคำสั่งของจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64 เป็นต้นไป

นางสาวรัสรินทร์ มิลิวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า สวนสนุกดรีมเวิลด์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลาได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ

สวนสนุกดรีมเวิลด์จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ม.ค.64 โดยลูกค้ายังคงสามารถติดตามข่าวสารของ สวนสนุกดรีมเวิลด์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 – 5778666 เว็บไซต์ www.Dreamworld.co.th หรือคลิก www.facebook.com/dreamworldpark

Hits: 64

Related posts