“วันแสนสุข” ความสุขแก่ผู้พิการทั่วประเทศ สนุก สุขใจ ที่ดรีมเวิลด์

 

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ส่งโครงการเพื่อสังคม สร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่ผู้พิการทั่วประเทศ กับโครงการ “วันแสนสุข” เปิดโอกาสให้ผู้พิการทั่วประเทศ ได้เที่ยวฟรี 2 เดือนเต็ม

นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า โครงการเพื่อสังคมเป็นนโยบายของดรีมเวิลด์ ที่จะต้องจัดขึ้นทุกปี แต่จะเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่ม สำหรับปีนี้ เป็นปีที่เราอยากส่งมอบความสุขให้ผู้พิการทั่วประเทศ ได้มีวันแสนสุข สนุก สุขใจ ที่ดรีมเวิลด์ โดยเราแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเดือนมีนาคม เปิดให้มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห์ ที่ดูแลผู้พิการได้มีโอกาสพาผู้พิการ และผู้ดูแลมาเที่ยวดรีมเวิลด์ ฟรี รอบต่อไปเดือนเมษายน เป็นรอบสำหรับผู้พิการทั่วไป สามารถมาเที่ยวได้ฟรี โดยผู้พิการ 1 ท่าน พาผู้ดูแล 1 ท่าน ผ่านประตูลด 50 % อีกด้วย

โครงการวันแสนสุข นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการเที่ยวฟรีแล้ว ยังเปิดรับบริจาคปฎิทินเก่า เพื่อมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเราเปิดรับมาตั้งแต่ต้นปี 2564 และยังคงรับการบริจาคอย่างต่อเนื่อง อีกส่วนหนึ่งดรีมเวิลด์คำนึงถึงความสุขของผู้พิการได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ได้รับโอกาสจากบุคคลทั่วไป จึงเปิดพื้นที่ให้ผู้พิการได้แสดงดนตรี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2577-8666 หรือคลิก www.facebook.com/dreamworldpark

Related posts