ส่งมอบเงินสนับสนุนการผลิตตู้พ่นฆ่าเชื้อโควิด กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

 

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ส่งมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการผลิตตู้พ่นชำระฆ่าเชื้อโรค สำหรับภารกิจต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Hits: 53

Related posts