กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ AI และ Big Data แบบออนไลน์เสมือนจริง

 

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ AI และ Big Data กองทัพเรือ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์

วันนี้ (5 ส.ค.64) พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดย กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงานนิทรรศการ AI และ Big Data กองทัพเรือ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://นิทรรศการกองทัพเรือ.com

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดให้มีขึ้น ตามนโยบายของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) โดยพิธีเปิดงานในช่วงเช้าได้มีการจัดบรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง “เทคโนโลยี AI และ Big Data กับการประยุกต์ใช้ในกองทัพเรือ” ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดรายการให้ความรู้โดยพิธีกรออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอให้ความรู้ที่จัดทำขึ้นโดยกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ตลอดจน หน่วยงาน สถาบัน และบริษัท ที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแบบเสมือนจริงจากหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน การตอบปัญหาชิงรางวัล เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ เข้าร่วมในการจัดงาน ประกอบด้วย กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด, บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด, บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด, บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด, บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน), บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไอโนว์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด, บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เอมเมจิน จำกัด, บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด, บริษัท เบอรรี่ บี กรุ๊ป จำกัด

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน AI และ Big Data กองทัพเรือ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) ได้ในระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://นิทรรศการกองทัพเรือ.com

Related posts