มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือศิลปินตลกผ่านสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)

 

 

วันนี้ (24 ก.ย.64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 175,000 บาท เพื่อช่วยเหลือศิลปินตลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) โดยมีทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คณะศิลปินตลก นำโดย นายกิตติ ปักษี (โอบะ เสียงเหน่อ) นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนรับมอบ รวมทั้งศิลปินตลก นำโดย นายธวัชชัย คชาอนันต์ (แฮ็ค ชวนชื่น) นายประเวศ น่วมอยู่ (โทน ชวนชื่น) นายเกียรติคุณ วีระพงษ์ประดิษฐ์ (ฝอยทอง เชิญยิ้ม) ร่วมในพิธีรับมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้จัดทีมชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด-19 (SCOT) ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 และการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท

 

ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสารและการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

 

Related posts