“สยามอะเมซิ่งพาร์ค” ต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโครงการบางกอกเวิลด์

 

 

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้, คุณนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและการขาย บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด และ คุณอรรถชัย เหลืองอมรเลิศ ผู้จัดการใหญ่โครงการบางกอกเวิลด์ พร้อมด้วย นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ผอ.สวท.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ บางกอกเวิลด์ (Bangkok World) ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

สำหรับการเยี่ยมชมโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ซึ่งโครงการบางกอกเวิลด์ (Bangkok World) เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ให้บริการของ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (Siam Amazing Park) จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ต่อยอดจากสวนน้ำสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีการจำลองอาคารสำคัญ สถาปัตยกรรมย้อนยุค ศูนย์รวมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและอาหารอร่อยจากทั่วประเทศ รวมไปถึงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยคาดจะเปิดให้บริการได้ครบวงจร ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamamazingpark.com/bangkok-world.php

Related posts