“ราชทัณฑ์” ชวนเที่ยวเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ จังหวัดจันทบุรี “เที่ยวสุขใจ ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคม”

กรมราชทัณฑ์ เปิดเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้เป็นเรือนจำท่องเที่ยว โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว เที่ยวสุขใจ ให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคม ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ (เรือนจันท์แลนด์) สังกัดเรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เข้าร่วมพิธี และคณะผู้บริหารเรือนจำเขต 2 ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์เสื่อกกจันทบุรี ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา การแสดงดนตรีของอดีตผู้ต้องขังที่ประกอบอาชีพนักร้อง ฟาร์มสัตว์เลี้ยง บูธแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรือนจำท่องเที่ยว

นายอายุตม์ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นับเป็นหนึ่งในเรือนจำตามแผนการพัฒนาให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยว โดยเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ (เรือนจำแลนด์) ที่จัดได้ว่ามีทำเลตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงท่องเที่ยว มีภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ ทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรือนจำดังกล่าว ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ (เรือนจันท์แลนด์) พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการเป็นเรือนจำท่องเที่ยว

โดยมีสถานีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. เรือนจันท์ครัวไทย 2. ร้าน Inspire Café by Princess 3. คุกขี้ไก่จำลอง 4. ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง 5. ฟาร์มสัตว์ 6. พิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์เสื่อกกจันทบูร และ 7. จุดเช็คอินต่างๆ ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ เรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ (เรือนจันท์แลนด์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส และพื้นที่ในสังคมแก่อดีตผู้ก้าวพลาด ที่ได้ออกมาฝึกทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเหล่านี้ได้ปรับตัวเข้ากลับสังคมก่อนพ้นโทษ

 

กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจหลักในการควบคุมและแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม การพัฒนาทักษะความสามารถผู้ต้องขัง จึงเป็นการชี้นำแนวทางในการประกอบอาชีพ นับเป็นสิ่งหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยก้าวพลาด สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ไม่หวนมากระทำผิดซ้ำ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน” นายอายุตม์ กล่าว

 

Related posts