“ผบช.สตม.เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ​ ปี62 !!

วันที่​ 5​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 10.00​ น. บริเวณริมคลองบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ …

Read More

“กนกวรรณ” จับมือเดินหน้าชงยุทธศาสตร์คนเร่ร่อนและคนพิการ!!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ร่วมประชุมหารือคณะทำงาน…

Read More

สมศ.จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพพร้อมยกระดับการศึกษาไทยในยุค 4.0

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดงานประชุมวิชาการ…

Read More

“รมต.ยธ. มอบหมายให้ ผช. รมต.ยธ.ประชุมหารือมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด การร่วมทำชุมชนสีขาว และ การให้ความรู้ทางกฏหมายให้กับประชาชน!!

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา10:30 น ที่ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม นาย สมศักดิ์ เทพส…

Read More

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562!!

วันนี้ 26 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. พ.ท. ประธาน ศรีทองหลาง รอง หน.กบค. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผ…

Read More

“กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมการบรรยาย“ ด้านการข่าวประชาชน”การอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง!! 

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน. กลุ่มงานนโยบายและแผน ก…

Read More

“ผบ.ตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาด้านการต่อต้านการก่อการร้าย!!

วันที่​ 25 พ.ย.62 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. ต…

Read More

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/63

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก…

Read More