กฟก.จับมือกระทรวงพาณิชย์หนุนนโยบายเชิงรุก “กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด”

  นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒน…

Read More

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ส่งสินค้าเกษตรกรถึงมือผู้รับปลายทาง

  กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิ…

Read More