แบ่งปันความรักและความห่วงใยถึงคนหลังกำแพง

 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายรัฐ ริมธีรกุล ทีมงานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์, ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กทม. ด้านสังคม, ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด นำคณะดารา นักแสดง นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้ามาบริจาคให้กับเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งมอบให้กับผู้ต้องขัง ภายใต้กิจกรรม “แบ่งปันความรักและความห่วงใยถึงคนหลังกำแพง” เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ต้องขังในเรือนจำ แทนความรัก ความห่วงใย พร้อมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดกลับสู่สังคม โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหารเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขัง อาทิ การทำขนม ร้านกาแฟ กีฬามวยไทยในเรือนจำ เป็นต้น

นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรม “แบ่งปันความรักและความห่วงใยถึงคนหลังกำแพง” ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่สังคมภายนอกให้โอกาสหยิบยื่นและเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ที่ไร้อิสรภาพ ได้มีพลังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง แก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้พร้อมกลับออกไปเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป

 

Related posts