ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพให้ชุนชนคลองเตย

 

 

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19” ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตย และมอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนฯ คณะผู้พิพากษา นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางรวมพร เกตุทัต นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนางอารยา เศวตเศรนี ร่วมกับ นางอิง ภาสกรนที ผู้พิพากษาสมทบ ในนามบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนคลองเตย ซึ่งได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมอบอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถานบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในนามโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด-19” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Related posts