โฆษกศาลฯ เผยผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ

 

 

วันนี้ (18 พ.ย.64) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (18 พ.ย.64) สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 3 ตำแหน่ง และชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 

ประเภท ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา จำนวน 3 คน ได้แก่

 

  1. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ได้ 103 คะแนน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

 

  1. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ได้ 91 คะแนน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

 

  1. นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร ได้ 80 คะแนน อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

 

  1. นายพศวัจณ์ กนกนาก ได้ 434 คะแนน รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์

 

Related posts