โลตัส นำพนักงานและเยาวชนจิตอาสา ร่วมปลูกป่า สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โลตัส จับมือมูลนิธิเขาใหญ่ นำพนักงานและเยาวชนจิตอาสา ร่วมปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

โลตัส นำโดย นายวีระชัย ศิริวรรธนาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำโดย พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Gen New World) ที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานโลตัสเข้าร่วมปลูกป่า และมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นจำนวน 2 ล้านบาท พร้อมนำเยาวชนในพื้นที่เข้าอบรมจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า และมอบถุงยังชีพให้กลุ่มผู้ขาดแคลนและผู้สูงอายุในชุมชน

โลตัส มีส่วนร่วมดำเนินโครงการปลูกป่านี้อย่างต่อเนื่องกว่า 16 ปีแล้ว เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในโครงการนี้ นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 แล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้วย

Related posts