“อายุตม์” ใช้กิจกรรมลูกเสือพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง นำปรับใช้ภายหลังพ้นโทษ

กรมราชทัณฑ์จัดประกวดระเบียบแถว สวนสนามลูกเสือ และกิจกรรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (17 ก.ค.66) ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถว สวนสนามลูกเสือ และกิจกรรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะผู้บริหาร ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ ทัณฑสถาน ร่วมพิธี โดยมี นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการ​ทัณฑสถาน​วัยหนุ่ม​กลาง ให้การต้อนรับ

นายอายุตม์ กล่าวว่า การประกวดระเบียบแถว สวนสนามลูกเสือครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ อดทน และความสามัคคี โดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 15 แห่ง 16 กองลูกเสือ เข้าร่วมการประกวด แบ่งเป็นประเภทผู้ต้องขังชาย จำนวน 10 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี, เรือนจำกลางระยอง, เรือนจำอำเภอนางรอง, เรือนจำกลางขอนแก่น, เรือนจำจังหวัดสกลนคร, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง, เรือนจำกลางเชียงราย, เรือนจำกลางนครปฐม, ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และเรือนจำกลางคลองเปรม และประเภทผู้ต้องขังหญิง จำนวน 6 เรือนจำ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, เรือนจำจังหวัดพังงา, เรือนจำจังหวัดภูเก็ต, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และเรือนจำกลางระยอง

โดยมีลูกเสือราชทัณฑ์ เข้าร่วมจำนวน 544 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 32 คน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ตามการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในรูปแบบการเดินสวนสนาม แบ่งเป็น หมวดที่ 1 เครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ อุปกรณ์และการยืนอยู่กับที่ หมวดที่ 2 การปฏิบัติขณะอยู่กับที่ หมวดที่ 3 การเดินสวนสนาม หมวดที่ 4 การปฏิบัติเมื่อผ่านธง 3 ธง ทั้งหมด 4 หมวดหมวดละ 25 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ซึ่งกองลูกเสือที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย จะได้รับรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 60,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท และสำหรับประเภทหญิง กองที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศ 30,000 บาท ตามลำดับ

นายอายุตม์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ นับเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่กรมราชทัณฑ์ นำมาพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม ปลูกฝังความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ฝึกฝนความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังได้นำประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมลูกเสือสามัญ ไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ คืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภทผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจำกลางนครปฐม ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 100,000 บาท และชนะเลิศประเภทผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท

สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง ผช.บก. 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Related posts