สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุมใหญ่ 21 ก.ย. นี้

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66 นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) นัดประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมาชิกเพิ่มเติมอีก 2 องค์กรสมาคมใหญ่ ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ห้อง THE MITR – TING ROOM ชั้น 5 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และประธานดำเนินการ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาพันธ์ฯ, นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์ฯ, นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์ฯ, นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด กรรมการสมาพันธ์ฯ และน.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Related posts