รมว.ยธ. เปิดงาน “Light And Sound” เปลี่ยนยุคแห่งการลงทัณฑ์ ก้าวสู่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.66 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย จัดกิจกรรมการเผยแพร่ งานราชทัณฑ์ที่ก้าวผ่านสู่การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณพื้นที่สนามหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

นายอายุตม์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุม ดูแล พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พร้อมทั้งการลงโทษ มาแต่เดิม โดยตั้งแต่สมัยอยุธยา จะเป็นรูปแบบการลงโทษที่รุนแรงมุ่งเน้นให้เป็นที่ยำเกรงของคนที่มีความคิดร้าย ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง การควบคุม ดูแล และลงโทษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการโลก และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์มีการมุ่งเน้นในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ดูแล แก้ไข ปรับเปลี่ยน การลงโทษ พร้อมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสในการกลับตัวกลับใจคืนสู่สังคม

ซึ่งสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์และสร้างพื้นที่สำหรับการเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งในด้านการประกอบอาหาร และการบริการจากผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษของผู้ต้องขัง ด้านนาฏศิลป์/นาฏยลีลา ทั้งแบบไทยเดิมและสากล พร้อมนำเสนองานราชทัณฑ์ที่ก้าวผ่านสู่การพัฒนาพฤตินิสัยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของการลงโทษ ในรูปแบบแสง สี เสียง (Light And Sound) และ Night Museum อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีสดจากศิลปิน ธี Jetset’er และ แพท พาวเวอร์แพท การมอบรางวัลผลการประกวดผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง และการประกวดความสามารถพิเศษเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย โดยมีหลากหลายประเภทรางวัล ได้แก่

– ประเภทการประกวดร้องเพลง ชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เต้นประกอบเพลง ชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง  ดนตรีสากล ชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำกลางคลองไผ่

 – ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ ชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

 – ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า เสื้อผ้าสตรี ชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา ประเภทกระเป๋าที่ประดิษฐ์ จากผ้า ชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง

– ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

 – ประเภทการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 6 เสาหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำอำเภอนางรอง

 – ประเภทหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการใช้งบประมาณ  ได้แก่ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

นายอายุตม์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแล แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม และเป็นการคืนคนดีสู่สังคม อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้แล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งก็เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการบริษัทห้างร้าน และทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ติดริบบิ้นสีเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ Yellow Ribbon ที่พร้อมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมด้วยแนวคิด ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส อีกด้วย

สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง ผู้สื่อข่าว 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Hits: 29

Related posts