หาดทิพย์ รายได้ไตรมาส 1’2567 โตต่อเนื่อง 3.8% พร้อมปรับกลยุทธ์สร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกำไร

หาดทิพย์แถลงผลงานไตรมาส 1 ปี 2567 โชว์ยอดขายเติบโตร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การปฏิบัติการในตลาด และสภาพอากาศ แต่ต้นทุนน้ำตาลและกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นและผลการดำเนินงานในภาพรวมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคาดการณ์ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีในเชิงบวก โดยจะใช้กลยุทธ์สร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพตลอดช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 ปีนี้

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จากเดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,129.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78.7 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 3.8 เทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,050.4 ล้านบาท จากปริมาณการขายเครื่องดื่ม 19.1 ล้านยูนิตเคส ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่เท่ากับ 18.3 ล้านยูนิตเคส โดยรายได้และปริมาณการขายเติบโตขึ้นจากการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว การปฏิบัติการในตลาด และสภาพอากาศร้อน ทั้งนี้ จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ไตรมาส 1 ปี 2567 สูงถึง 9.4 ล้านคน ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 6.5 ล้านคนเท่านั้น

ในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 1,269.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ต้นทุนขายเท่ากับ 1,181.1 ล้านบาท ขณะที่กำไรขั้นต้นเท่ากับ 859.3 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เท่ากับ 869.3 ล้านบาท ลดลง 10.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2 อันเป็นผลมาจากราคาน้ำตาลและกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ อัตราร้อยละ 40.4 ลดลง 2.0 จุดเปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 42.4 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 183.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรจำนวน 199.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.3 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 8.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิของไตรมาส 1 ปี 2567 เท่ากับ ร้อยละ 8.6

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “เมื่อดูจากแนวโน้มยอดขายและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวในภาคใต้แล้ว เราเชื่อมั่นว่าเราจะยังสามารถสร้างยอดขายและผลกำไรได้ตามที่คาดการณ์ไว้สำหรับตลอดทั้งปี 2567 โดยเราได้ดำเนินมาตรการที่จะลดผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยการใช้กลยุทธ์บริหารการเติบโตของรายได้ผ่าน ขนาดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Pack mix) และช่องทางการจำหน่าย (Channel mix) ตลอดจนการปรับราคาขาย นอกจากนี้ เรายังมีนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่มีน้ำตาล เช่น โคคา-โคลา® ไม่มีน้ำตาล กลิ่นไลม์ และ โคคา-โคลา® ครีเอชันส์ เค-เวฟ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยทำให้ตัวเลขผลประกอบการทั้งปีออกมาในทิศทางดีขึ้น”

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก นีลเส็น ประเทศไทย ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (non-alcoholic ready-to-drink) ในพื้นที่ภาคใต้เติบโตถึงร้อยละ 14.5 ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งประเทศไทยเติบโตร้อยละ 11.3 โดยหาดทิพย์ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 25.1 และส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมในไตรมาส 1 ปี 2567 ได้ที่ระดับร้อยละ 79.2

 

Related posts