“เจียไต๋” คว้ารางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย 2021

 

 

อาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ อีกหนึ่งความภูมิใจแห่งศตวรรษ รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย 2021

 

นางกุลวดี นิ่มนวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับ Platinum” จากนายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในเวที BSA Building Safety Awards 2021 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ที่รับรองว่าอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเจียไต๋เป็นหนึ่งในอาคารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม จากการพิจารณาองค์ประกอบด้านความปลอดภัย ทั้งในหมวดอาคาร สมรรถนะระบบความปลอดภัย การจัดการเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงการจัดการเรื่องการดับเพลิง กู้ภัย และการอพยพหนีไฟ เป็นต้น โดยพิธีการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 60 ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีบางจาก เป็นอาคาร 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 19,087 ตารางเมตร ออกแบบภายใต้แนวคิด Growing As One ภายในอาคารจัดสรรให้มี Co-working Area เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม และยังมีพื้นที่ให้พนักงานสามารถผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เช่น ฟิตเนสและห้อง Golf Simulator เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีด้านอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมถึงระบบภายในอาคารยังถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

 

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งนี้ สร้างขึ้นใหม่แทนสำนักงานใหญ่แห่งเดิมบนถนนทรงสวัสดิ์ ย่านเยาวราช ได้เปิดใช้งานใน พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเจียไต๋ ในการก้าวเดินสู่ศตวรรษใหม่อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

 

Related posts