ถือฤกษ์ดีวันคล้ายวันเกิด! “ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ” เปิดหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และมูลนิธิฯ

จากความกตัญญู สู่การแทนคุณแผ่นดิน “ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ” จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิด เสริมสิริมงคล ถือฤกษ์ดีเปิดหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และอาคารสำนักงานมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮี้ยงเม่งตั้ว) เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล แบ่งปันกลับคืนสู่สังคม

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ผู้ดำเนินธุรกิจ “สยามอะเมซิ่งพาร์ค” สวนน้ำ สวนสนุก ชั้นนำของประเทศไทย และโครงการส่วนขยาย “บางกอกเวิลด์” ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ถือฤกษ์ดีวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 84 ปี วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทำพิธีเปิดอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และที่ทำการมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮี้ยงเม่งตั้ว) ในพื้นที่บางกอกเวิลด์ โดยมี พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิคนรักเมืองมีน มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานและแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ดร.ไชยวัฒน์ กล่าวว่า อาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) และที่ทำการมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮี้ยงเม่งตั้ว) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ และเป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่าความสำเร็จของครอบครัว “เหลืองอมรเลิศ” ลูกหลานสายหนึ่งของตระกูลหวาง ส่วนหนึ่งเกิดมาจากปัญญาอุตสาหะที่ได้รับการสืบทอดมาจากคำสั่งสอนของบรรพบุรุษ เมื่อชีวิตประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด

สำหรับหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง (อึ๊ง) ก่อสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ตัวอาคารประดับประดาตกแต่งด้วยอักษรจีนและภาพมงคล ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบู๊ ฮก ลก ซิ่ว และอีกมากมาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในส่วนของมูลนิธิ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (เฮี้ยงเม่งตั้ว) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศลด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน ด้านสาธารณภัย ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์การการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สมดังเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ที่ต้องการฝากหอบรรพบุรุษและมูลนิธิฯแห่งนี้ไว้เป็นมรดกแห่งชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

Cr. สมศักดิ์ 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Related posts