ผู้ตรวจฯ สุธีธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุ้งน้ำวน-มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ร่วมชมแปลงผักสวนครัวจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เพาะปลูกจากเมล็ดพันธุ์รุ่นแรก ในปี 2564 และเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อ ๆ มา โดยมีผลผลิตพืชผักสวนครัวมากมาย เช่น ผลแฟง ขนาด 10 กก. ขึ้นไป มากกว่า 5 ลูก

พร้อมได้ร่วมติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 2 ครัวเรือน ราย นางเปรื่อง สุขใจอาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และนางพิศ มากเพ็ชร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด (พิการติดเตียง และมีลูกชายไม่สมประกอบเป็นผู้ดูแล) ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนสร้างบ้านจากโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 งบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองบางภูมิ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด ซึ่งได้รับรางวัลกลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 และรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ นางศิริ กูบฉิม ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปี 2563 และนายพงษ์ศักดิ์ สุดรุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย ร่วมอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูล และให้การต้อนรับในครั้งนี้อีกด้วย

สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง ผช.บก.7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

 

Related posts